E-mail
      
Цени на предлаганите от КБ "Панорама" продукти

Цените на програмните продукти на Конструкторско бюро "Панорама" (Москва, Русия) се образуват по следния начин:
1. Цената на съответния продукт в щатски долари (USD) е указана на http://www.gisinfo.net/price/price.htm.
2. Цената в лева се получава по фиксинга на БНБ. Към нея съгласно §1. т.8 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративно подоходно облагане "авторски и лицензионни възнаграждения" се добавя 10%.
Цените са без ДДСЗа нас | Услуги | Обучение | Събития | Контакти

Copyright © Geodetect Ltd.